NSK verdier

Nesodden Sykkelklubb ønsker å styre samt skape handlekraft og motivasjon ved å fokusere på verdier fremfor regelstyring og kontroll. Verdiene til Nesodden Sykkelklubb, for å etterleve sin visjon, er:

  • Åpen; NSK er en åpen klubb som ønsker alle som ønsker å benytte sykkel til trim, mosjon, turritt eller konkurranse velkommen.
  • Positiv; Vi har som mål å opptre positivt, som gir et godt og positivt inntrykk av vår klubb og idrett ovenfor gående, bilister og andre syklister.
  • Glede og Fellesskap; Vi ønsker å skape gode fellesskapsopplevelser og glede på trening, ritt og arrangementer.
  • Sikkerhet; NSK er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer og andre som ferdes i trafikken under trening og ritt. Vi følger trafikkreglene og jobber kontinuerlig med bedre sikkerheten samt etterleve de føringer klubben har satt for sikker oppførsel på sykkel.

Videre baserer Nesodden Sykkelklubb sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Comments are closed.