Innkalling til årsmøte 2023

Oppdatert med dokumenter.

Etter årsmøte agenda vil vi kunne høre et fordrag fra representat fra Uno- X

Velkommen til årsmøte i Nesodden sykkelklubb tirsdag 28. februar kl. 19.00.

Her ligger dokumenter:
Årsberetning

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Sted: Tangenten (Læringsrom S1)

Velkommen

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede


Godkjenne innkalling


Velge møteleder, referent og to til å signere protokoll


Behandle Årsberetningen for 2022


Informasjon om styrets arbeid


Valg


Eventuelt

Comments are closed.