Informasjon fra styret til medlemmene

Hei,

NSK har nylig gjennomført sitt årsmøte og styret fortsetter med samme besetning, men skulle helst vært 1-2 flere. Ambisjonen for 2023 blir derfor å opprettholde et godt aktivitetsnivå for våre medlemmer, og på sikt øke dette og også å øke antall medlemmer. Men dette vil nok kreve at styret blir styrket, så vi ber om at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og blir med på å heve klubbens aktivitetsnivå og medlemsmasse gjennom deltagelse i styret.

I slutten av april går årets Mallorca-arrangement av stabelen. I skrivende stund er 18 NSKer påmeldt, men dette er ikke et arrangement i styrets regi, men i regi av enkelte ildsjeler i klubben.  Styret ser positivt på slike opplegg.

NSK var 20 år i februar og dette vil vi markere i forbindelse med sesongavslutningen til høsten. Vi ser for oss et arrangement i form av en fest med diverse innslag. Vi ser også for oss et opplegg der tallet 20 går igjen i løpet av utesesongen, f eks at den enkelte sykler 20 mil (200 km) på vei og/eller terreng på halvøya (ikke utenfor Rundvollbakkene eller Skarphella), tar 20 av bakkene på halvøya (minst 10 forskjellige), ha deltatt på minst 20 av treningene etc. – alt iført NSK sin drakt. Det vil så bli trukket ut tre av de som fullfører en eller flere av disse til noen premier på avslutningsfesten. Til å få dette til er vi avhengige av hjelp, så de som vil og kan være med på en slik arrangement- og fest-komite bes melde seg til leder@nesoddensykkel.no.

Terreng:

Det vil bli gjennomført en terrengkarusell som vanlig (ideelt 2 ritt på våren og to på høsten).

Ønsket er også å få arrangert Høstfesten til høsten sammen med Drøbak.

Treninger starter opp snarlig (tirsdager og torsdager). Info vil bli lagt ut på facebooksiden til terrenggruppa.

Landevei:

Vi har som ambisjon å få til to grupper på treningene. Vi ønsker imidlertid å dele opplegget på særlig tempotreningen og langturene etter ambisjon og form. Watt-knuserne i en gruppe og oss «friskusene» i en annen – ledet av hhv en watt-knuser og en «friskus».

Treningene vil ellers gå som tidligere med 3 ganger i uken, hhv tirsdag, torsdag og søndag. Treningsplanene vil bli lagt ut på Facebooksidene og på hjemmesiden. Vi planlegger på oppstart på de formelle treningene tidlig i mai, men vi kan ta felles oppvarmingsturer allerede fra tirsdag 18. april.

Barn & ungdom:

Treninger vil gå som normalt med påmelding via Spond. Vi ønsker nye medlemmer velkommen fra ca 7. års alder. Ta kontakt med styreleder (leder@nesoddensykkel.no) for ytterligere info og eventuell innmelding. Oppstart tidlig i mai.

Brattbakken:

Det er usikkert når Brattbakken blir åpnet for sykling, Vi jobber med planlegging av åpningstider. Vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt med styret for å bli med og bidra til driften (kjøre heisen, stå i kiosken etc).

Generelt:

Informasjon av kortvarig karakter vil bli lagt ut på klubbens forskjellige facebookgrupper (Felles, landevei, terreng etc), mens informasjon av mer permanent karakter ligger på hjemmesiden (www.nesoddensykkel.no).

Styret er for tiden underbemannet. Vi trenger derfor bistand til å lede grupper og treninger, arrangere ritt, kjøre heisen i Brattbakken, selge heiskort, vafler, kaffe etc.

For at vi skal kunne levere et aktivitetstilbud for alle er vi avhengige av bidrag fra medlemmene. Vi tar med glede imot henvendelser fra dere om dette.

Hilsen

Styret

Comments are closed.