Gruppe 2 –

Tirsdag 18:30 , Trening fra Berger

Torsdag 18:30 , Trening fra Berger

Søndag: oppmøte, se treningslan

NB! Tabellen under er ikke ikke oppdatert for sesongen 2021

Dag Dato Oppmøte Hva Beskrivelse Ansv.
Tirsdag 19.05.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Landevei Bakkedrag: Blylaget – Tussebakken – 2*Knardalbakken – Lindebråtan. Felles kjøring til Fjellkrysset Thomas
Torsdag 21.05.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Gravel/Hardtail Landevei: 4 drag: Hele Garderveien mot vest, Lindebråtan-Fjell, Fjell-Lindebråtan, hele Garderveien mot øst. Grupper a 3-4 stk. Gravel: Runde med innlagte drag. Thomas
Søndag 24.05.2020 Berger 09:00/Bunn av Lindebråtan 09:25 Landevei Rolig langtur: Son – Garder – Ås – Nesodden Thomas
Tirsdag 26.05.2020 Berger 18:30 Landevei Bakkedrag: Flaskebekk brygge – Varden, Alværn brygg-topp, Fjellstrand brygge-topp, Svestad brygge-Svestadtoppen Dag
Torsdag 28.05.2020 Grustaket 18:45 Gravel/Hardtail Landevei: 2 runder i NM løypa, med trykk, hvor siste runde skal gå fortest. Gruppe a 3-4 stk. Gravel: Runde med innlagte drag. Dag
Søndag 31.05.2020 Sætre 09:30 Landevei Rolig langtur: 10 mils tur Hurumlandet. Legger ut Garmin-track i forkant. Legger inn 1 eller 2 stopp. Væravhengig Dag / Thomas
Tirsdag 02.06.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Landevei Bakkedrag: Blylaget – Tussebakken – 2*Knardalbakken – Lindebråtan. Felles kjøring til Fjellkrysset Dag
Torsdag 04.06.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Gravel/Hardtail Landevei: 4 drag: Fjell-Lindebråtan*2, Lindebråtan-Fjell*2. Grupper a 2-3 stk. Gravel: Runde med innlagte drag. Thomas
Søndag 07.06.2020 Vestby Outlet kl 09:30 Landevei Rolig langtur: ca 10 mil, rundt i Østfold. Legger ut Garmin-track i forkant. Legger inn 1 eller 2 stopp. Thomas
Tirsdag 09.06.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Landevei Bakkedrag: Vuggekjøring i Blylaget * 2 eller 3 Dag
Torsdag 11.06.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Gravel/Hardtail Landevei: 3*3: t/r Fjell-snuplassen ved Granerud (ca 3 min). Grupper a 3 stk. Full trøkk. Gravel: Runde med innlagte drag. Dag / Thomas
Søndag 14.06.2020 Vestby Outlet kl 09:30 Landevei Rolig langtur: ca 10 – 15 mil, rundt i Østfold. Legger ut Garmin-track i forkant. Legger inn 1 eller 2 stopp. Dag
Tirsdag 16.06.2020 Berger 18:30 Landevei Bakkedrag: Flaskebekk brygge – Varden, Alværn brygg-topp, Fjellstrand brygge-topp, Svestad brygge-Svestadtoppen Dag
Torsdag 18.06.2020 Berger 18:30/Nesodden kirke 18:40 Gravel/Hardtail Landevei: 4 drag: Hele Garderveien mot vest, Lindebråtan-Fjell, Fjell-Lindebråtan, hele Garderveien mot øst. Grupper a 3-4 stk. Gravel: Runde med innlagte drag. Thomas
Søndag 21.06.2020 Vestby Outlet kl 09:30 Landevei Rolig langtur: Øyern Rundt Thomas