Medlemskap

Ved innmelding fyller man ut et skjema på hjemmesiden med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. For mindreårige skal navn og kontaktinformasjon til foresatte oppgis.

Alle medlemmer blir registrert inn i Klubbadmin, som administreres av klubben. Klubbadmin er koblet sammen med «MinIdrett» hvor hver enkelt kan administrere personlig informasjon, samt melde seg på arrangementer og kurs eller ritt, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Det er lov å løse medlemskap i andre sykkelklubber, men man kan kun bestille startlisens i en klubb.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent

Årsmøtet for 2023 vedtok satsene som følger:

  • Enkeltmedlemskap 500,-
  • Familiemedlemskap 1000,-

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben har vedtatt en familiekontingent, som en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Comments are closed.