Innkalling til årsmøte i Nesodden SK 2022 -take 2

 • By Erik Ramstad
 • 18 januar, 2022
 • Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte i Nesodden SK 2022 -take 2

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesodden SK

Årsmøtet avholdes onsdag 18. mai klokken 19:00 i varmestua i Brattbakken. Parker enten på Brannstasjonen eller innerst ved Flaskebekktjern hvis du ikke sykler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 11 mai til leder@nesoddensykkel.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.nesoddensykkel.no  senest én uke før årsmøtet.

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Etter årsmøtet ønsker styret å invitere til medlemsmøte der følgende saker er på agendaen:

 1. Hva vil vi med Nesodden SK?
  Styret å utfordre medlemmene på en diskusjon på hva slags klubb medlemmene ønsker, eller om de i det hele tatt ønsker en sykkelklubb.

  • Det er fallende oppslutning om klubbens aktiviteter
  • En del aktivitet planlegges og kommuniseres i lukkede grupper
  • Det gjennomføres trening i lukkede grupper parallell med fellestrening
  • Ingen tar ansvar for terrenggruppa
 2. Prosjekt Brattbakken, vårt arbeid med å utvikle heisbasert nedoversykling i og på siden av alpinanlegget
 3. Terrengsykkelhelg i Alvdal

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nesodden SK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se Norges idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder for klubben, Erik Ramstad kontaktes på leder@nesoddensykkel.no eller 982 20 180
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Categories: Ukategorisert

Comments are closed.